Publications 1980 – 1989


1981, Enige Beschouwingen omtrent Prognoses in het Jaarverslag en de Certificeerbaarheid daarvan, (Stenfert Kroese, 1981) summarizing article in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde (1982).

1982, Prognoses in het Jaarverslag, Bedrijfskunde, no. 2.

1982, De Nauwkeurigheid van Management prognoses, Finbel Compilation, Erasmus University Rotterdam.

1982, Prognoses in het Jaarverslag, Encyclopedie van de Bedrijfseconomie, 3rd edition.

1983, Prognoses in het Jaarverslag, Nivra-Vera cassette.

1983, De Voorspelbaarheid van Omzetten en Winsten, Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, November.

1984, Beoordeling van Prognoses door de Accountant, Nivra Studie Rapport, no 13, March.

1984, De Ontwikkeling van de Benzine-marge, Openbare Uitgaven, April.

1985, Presentatie van Prognoses in het Jaarverslag, Groot Vademecum voor Administrateur & Controller, July.

1985, Marketing en de Accountant in zijn Controle Functie, Nivra Geschrift, no 37.

1988, Principes en Praktijk van Pensioengelden Beheer, Financieel handboek, no 4, April.

1988, Een Institutionele Belegger in Wonderland, Finbel Compilation, Erasmus University Rotterdam.

1989, Toekomstgerichte Informatie in het Jaarverslag, Financieel Handboek, January/February.

1989, Matching en de Nieuwe Kleren van de Keizer: Praktijk bij Pensioenfondsen, VBS Journaal, June.

1989, In co-operation with Prof. Dr. F. Sortino, Describing Uncertainty in the Key: Multiple Scenarios Improve Forecasts, Pension & Investment Age.

1989, Matching bij Pensioenfondsen van Vitaal Belang, 985, Magazine Financieel Management, no. 5.

1989, Meten is Weten, NIBE Katern no. 14: Performance Meting , November.